Ir ao contido da páxina

Tribunal tec. esp. investigación, esp. saúde

Criterios de corrección do cuarto exercicio do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico especialista de investigación, esp. saúde, convocado por resolución reitoral do 30.09.2019.