Ir ao contido da páxina

Acordo Comité Selección Axudas CS 2021

Acordo do Comité de selección en relación coas axudas a actividades susceptibles de ser financiadas polo Consello Social durante o ano 2021

Documentos asociados

Acordo Comité Selección Axudas CS 2021

  • Ficheiro: Acordo do Comité de Selección axudas Consello Social 2021.pdf
  • Descrición: Acordo do Comité de selección en relación coas axudas a actividades susceptibles de ser financiadas polo Consello Social durante o ano 2021
  • Pegada dixital: 40c9671f4470d133577966cbab157362472ab5de36bf9ceb30fb31962b872500 (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso restrinxido por colectivo universitario: Persoal investigador(non PAS e non PDI), Persoal que cobra nóminas que non pertencen ó capítulo I, Persoal non contratado pola USC, Persoal contratado como PDI, Persoal contratado como PAS.

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Acordos de órganos colexiados
  • Tema: Consello Social
  • Públicos obxectivos: persoal de administración e servizos laboral, persoal de administración e servizos funcionario, persoal docente e investigador funcionario, persoal docente e investigador contratado