Ir ao contido da páxina

Corrección da Resolución de 9 setembro de 2021 pola se publica o erro detectado na relación de admitidos e excluidos das ayudas de recualificación do sistema universitario español para 2021-2023

Corrección da Resolución de 9 setembro de 2021 pola se publica o erro detectado na relación de admitidos e excluidos das ayudas de recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.

Documentos asociados

Corrección da Resolución de 9 setembro de 2021 pol

  • Ficheiro: Resolucion_AD-EX_provisional_Recualificacion-Correccion Erros.pdf_asinadoo.pdf
  • Descrición: Corrección da Resolución de 9 setembro de 2021 pola se publica o erro detectado na relación de admitidos e excluidos das ayudas de recualificación do sistema universitario español para 2021-2023.
  • Pegada dixital: 75d777be87090e32517c78f5a04048fa528fdbb5a939d79905f9ca0e5aa7ebf9 (SHA-256)
  • Idioma(s): español, galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Informacións de interese para a comunidade universitaria
  • Tema: Área de investigación
  • Públicos obxectivos: todos