Ir ao contido da páxina

Lista provisional admitidos convocatoria axuda á mobilidade Campus Terra

Convocatoria de axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022 no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade polo que se regula o Campus de Especialización Campus Terra., pola que se publican as listas provisionais de admitidos e excluídos que figuran nos anexos I.

Documentos asociados

Lista provisional ad/ex conv. mobilidade C. Terra

  • Ficheiro: Resolucion_AD-EX_provisional.pdf.pdf
  • Descrición: Convocatoria de axudas á mobilidade de persoal investigador Campus Terra 2022 no marco do Convenio de Colaboración entre a USC e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade polo que se regula o Campus de Especialización Campus Terra., pola que se publican as listas provisionais de admitidos e excluídos que figuran nos anexos I.
  • Pegada dixital: f9aaa2753265c5f46495e3db6a3c3a8786adb6f90af590ce41a9978b3334aa72 (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Informacións de interese para a comunidade universitaria
  • Tema: Área de investigación
  • Públicos obxectivos: todos