Ir ao contido da páxina

Resolución contratación persoal laboral fixo, téc. esp. investigación, especialidade bioloxía (acuicultura)

Resolución pola que se contrata persoal laboral fixo na categoría profesional técnico/a especialista de investigación, especialidade bioloxía (acuicultura), en virtude de probas selectivas convocadas por resolución do 12 de xullo de 2021.

Documentos asociados

Resolución de publicación

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: todos