Ir ao contido da páxina

Nomeamento persoal funcionario de carreira, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1

Resolución pola que se nomea persoal funcionario de carreira da escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1, en virtude de probas selectivas polas quendas de promoción interna e de acceso libre

Documentos asociados

Resolución de publicación

  • Ficheiro: Nomeamento escala_facultativa.pdf.pdf
  • Descrición: Resolución de publicación
  • Pegada dixital: 37a4b9a62049dbd6f7b798e8257e69c8adec3e053449bae48314ad3d1c58c6ea (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: todos