Ir ao contido da p�xina

Nomeamento persoal funcionario de carreira, escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1

Resolución pola que se nomea persoal funcionario de carreira da escala facultativa de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas, subgrupo A1, en virtude de probas selectivas polas quendas de promoción interna e de acceso libre