Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Modificación Anexo Convocatoria Anticipada Máster 2017/18

Resolución reitoral do 18 de abril de 2017 pola que se modifica o anexo da Resolución reitoral do 24 de febreiro de 2017 pola que se fai pública a convocatoria de matrícula anticipada nos estudos de Máster Universitario Oficial para os alumnos con estudos de países alleos ao EEES para o curso 2017/18

Documentos asociados

Modificación Anexo Convocatoria Anticipada Máster

Información da publicación

Clasificación