Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución VII/2017

Instrución VII da Xerencia pola que se determina o procedemento de xestión para dar cumprimento aos requirimentos do subministro inmediato de información (SII) á Axencia Tributaria en relación co IVE devengado e soportado

Documentos asociados

Instrución VII/2017

Información da publicación

Clasificación