Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución IX/2018 da Xerencia

Instrución IX/2018 da Xerencia, para regular a contratación administrativa no marco da Lei 9/2017, de contratos do sector público.

Documentos asociados

Instrución IX/2018 da Xerencia

Información da publicación

Clasificación