Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Normativa sobre dobres titulacións e simultaneidade de ensinanzas oficiais na USC

Publicación do acordo do Consello de Goberno celebrado o día 19 de xuño de 2013, no que se aprobou a Normativa sobre dobres titulacións e simultaneidade de ensinanzas oficiais na USC

Documentos asociados

Normativa dobres titulacións e simultaneidade

Información da publicación

Clasificación