Ir ao contido da páxina

R.R. do 27 de marzo do 2015 en materia de vacacións e permisos do PDI-Ano 2015

Resolución reitoral do 27 de marzo de 2015 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2015

Documentos asociados

R.R. do 27 de marzo do 2015 en materia de vacación

  • Ficheiro: RR 27.03.2015 Regulación de vacacións e permisos do PDI _ 2015.pdf
  • Descrición: Resolución reitoral do 27 de marzo de 2015 pola que se adapta a normativa interna á regulación vixente en materia de vacacións e permisos por asuntos particulares do PDI da USC e se ditan instrucións para o ano 2015
  • Pegada dixital: 3f8e17b7c8a961583b362a7f3cb79405e85af8929c4a718edcc1364a8433af2d (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais
  • Tema: Outras Resolucións
  • Públicos obxectivos: todos