Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución 1-2013 da Secretaría Xeral

Instrución 1-2013 da Secretaría Xeral sobre aplicación das normas de permanencia a partir do curso 2013/2014 e do Regulamento de Intercambios a efectos de matrícula

Documentos asociados

Instrución 1/2013 da Secretaría Xeral

Información da publicación

Clasificación