Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución II/2019 da xerencia relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do PAS para o ano 2019

Instrución II/2019 da xerencia relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do PAS para o ano 2019

Documentos asociados

Instrución II/2019 da xerencia relativa ao calenda

Información da publicación

Clasificación