Ir ao contido da páxina

Resolución do 30 de xuño de 2015 da Secretaría Xeral

Resolución do 30 de xuño de 2015 de delegación de sinatura da potestade certificante da Secretaría Xeral da USC no Xefe de Sección da Unidade de Xestión Económica de Actividades de I+D por mor da baixa xustificada do Xefe da Unidade de Xestión Económica de I+D

Documentos asociados

Resolución do 30/06/2015 da Secretaría Xeral

  • Ficheiro: Resolución do 30 de xuño e 2015 de delegación de sinatura da potestade certificante.pdf
  • Descrición: Resolución do 30 de xuño de 2015 de delegación de sinatura da potestade certificante da Secretaría Xeral da USC no Xefe de Sección da Unidade de Xestión Económica de Actividades de I+D por mor da baixa xustificada do Xefe da Unidade de Xestión Económica de I+D
  • Pegada dixital: b5789a6432ac7c1a16c166ead1ef0b160cf53fc1ef5c1d7715186088facff21d (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais
  • Tema: Outras Resolucións
  • Públicos obxectivos: todos