Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución VIII/2015

Instrución VIII/2015 da Xerencia da USC pola que se establece o tope de remuneración por hora de colaboración do Persoal de Administración e Servizos en títulos propios

Documentos asociados

Instrución VIII/2015

Información da publicación

Clasificación