Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución X/2015

Instrución X/2015 de Xerencia pola que se regula a colaboración do persoal de conserxería dos centros na renovación dos contrasinais de acceso aos servizos telemáticos da USC por parte dos seus usuarios

Documentos asociados

Instrución X/2015

Información da publicación

Clasificación