Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución XI/2015

Instrución XI/2015 da Xerencia aclaratoria dos termos da adxudicación do contrato de reprografía e pola que se establece o procedemento de inserción automática de cargos internos derivados dos traballos realizados polo concesionario de dito servizo da USC.

Documentos asociados

Instrución XI/2015

Información da publicación

Clasificación