Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución IV/2019 pola que se regula a dotación de vestiario profesional para o persoal condutor e para o persoal de actos oficiais

Instrución IV/2019 da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal laboral de administración e servizos que ten a categoría de condutor e para o persoal de actos oficiais

Documentos asociados

Instrución IVInstrución IV/2019

Información da publicación

Clasificación