Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Concurso Público Número 12/2019 INDITEX

RESOLUCIÓN 12/2019, Da Universidade de Santiago de Compostela, polo que seconvoca concurso público de méritos, para a contratación de persoal para a CÁTEDRA INDITEX DE LINGUA E CULTURA ESPAÑOLAS

Documentos asociados

CONCURSO PÚBLICO NÚMERO 12/2019 INDITEX

Información da publicación

Clasificación