Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Convocatoria técnico xestor de sistemas

Resolución pola que se convocan probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional técnico xestor de sistemas, especialidade programación, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre