Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación concurso 1020/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don José Manuel Brea Floriani para a cobertura da praza FX0387 convocada co nº concurso 1020/19-20, da área de Farmacoloxía