Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación concurso 1045/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Luis Darío Janeiro Pereira para a cobertura da praza HX1266 convocada co nº concurso 1045/19-20, da área de Xornalismo