Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Nomeamento do tribunal cualificador, categoría electrónica-mecánica

Resolución do 24 de outubro de 2019 pola que se nomea o tribunal cualificador das probas selectivas para cubrir unha praza da categoría profesional de técnico/a de investigación, área electrónica-mecánica, grupo III, pola quenda de promoción interna e pola quenda de acceso libre.

Documentos asociados

Resolución de nomeamento do tribunal

Información da publicación

Clasificación