Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación conc. 1057/19-20 (HX1187)

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de dona MARÍA LÓPEZ SANDEZ para a cobertura da praza HX1187 convocada co nº de concurso 1057/19-20, da área de Didáctica da Lingua e a Literatura.