Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución XII/2015

Instrución XII/2015, da Xerencia da Universidade de Santiago de Compostela sobre a xestión e procedementos de tramitación de altas e baixas por incapacidade temporal.

Documentos asociados

Instrución XII/2015

Información da publicación

Clasificación