Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación conc. 1052/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de don URBANO ALEJANDRO SANTANA MORA para a cobertura da praza HX1274 convocada co nº de concurso 1052/19-20, da área de Estomatoloxía.