Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación conc. 1070/19-20

Resolución reitoral pola que se autoriza a contratación de dona ROSA CALO SANTIAGO para a cobertura da praza HX1278 convocada co nº de concurso 1070/19-20, da área de Optometría.