Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese de Denís Fernández Méndez como vogal titular da Mesa de Contratación, por ter cesado na xefatura do Servizo de Xestión de Actividades de I+D e nomeamento de Xosé Ramón Basante Barbazán, que asume as funcións do citado servizo, como vogal titular da Mesa de Contratación

Documentos asociados

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contrataci

Información da publicación

Clasificación