Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _2011/19-20

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Alberto Dominguez Ojea para a cobertura da praza HX1324 convocada co nº de concurso 2011/19-20, da área de Organización de Empresas.

Documentos asociados

Autorización contratación _2011/19-20

Información da publicación

Clasificación