Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación Profesor Interino de Substitución por lista de Agarda

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona María Carmen Gómez Gómez para a cobertura da praza de profesorado interino de substitución da área de Teoría e Historia da Educación

Documentos asociados

Autorización contratación Profesor Interino de Substitución por lista de Agarda

Información da publicación

Clasificación