Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Modificacion tribunal cualificador, tec. investigación, área bioloxía-saúde (animalarios)

Resolución reitoral do 12 de marzo de 2020 pola que se modifica a composición do tribunal cualificador das probas selectivas da categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde (animalarios).

Documentos asociados

Resolución reitoral modificación tribunal

Información da publicación

Clasificación