Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Resolución Reitoral 23 de marzo de 2020

RESOLUCIÓN REITORAL DO 23 DE MARZO DE 2020, SOBRE MODIFICACIÓN DAS GUIAS DOCENTES COMO CONSECUENCIA DA SUSPENSIÓN TEMPORAL DA ACTIVIDADE DOCENTE PRESENCIAL

Documentos asociados

Resolución Reitoral 23 de marzo de 2020

Información da publicación

Clasificación