Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _1024/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de don Jorge Rodríguez López para a cobertura da praza FX0432 convocada co nº de concurso 1024/20-21, da área de Análise Matemática.

Documentos asociados

Autorización contratación _1024/20-21

Información da publicación

Clasificación