Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _1039/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Maruxa Zapata Cachafeiro para a cobertura da praza FX0453 convocada co nº de concurso 1039/20-21, da área de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Documentos asociados

Autorización contratación _1039/20-21

Información da publicación

Clasificación