Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación _1052/20-21

Resolución reitoral, pola que se autoriza a contratación de dona Raquel Barbosa Lorenzo para a cobertura da praza HX0205 convocada co nº de concurso 1052/20-21, da área de Medicina Preventiva e Saúde Pública.

Documentos asociados

Autorización contratación _1052/20-21

Información da publicación

Clasificación