Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación listaxe de agarda L038/18-19

Resolución reitoral de 13 de outubro de de 2020, pola que se autoriza a contratación de dona SILVIA BASANTA CAMIÑO para a cobertura da praza de profesor interino de substitución da área de Didáctica da Expresión Corporal

Documentos asociados

Autorización contratación listaxe de agarda L038/18-19

Información da publicación

Clasificación