Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Autorización contratación listaxe de agarda L023/18-19

Resolución reitoral de 15 de outubro de de 2020, pola que se autoriza a contratación de dona IRIA DE DIOS FLORES para a cobertura da praza de profesor interino de substitución da área de Filoxia Inglesa

Documentos asociados

Autorización contratación listaxe de agarda L023/18-19

Información da publicación

Clasificación