Ir ao contido da páxina

Asesor tribunal

Nomeamento de asesor especialista para o 5º exercicio das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas

Documentos asociados

Asesor tribunal

  • Ficheiro: Nomeamento asesor_Cal Varela, Mario.pdf.pdf
  • Descrición: Nomeamento de asesor especialista para o 5º exercicio das probas selectivas para acceso á escala de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos, especialidade bibliotecas
  • Pegada dixital: f45b9b810c2cac845072b66cd499eb29e4af561918bab3843c70ef8164a2e0d9 (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: todos