Ir ao contido da páxina

Tribunal tec. investigación, área bioloxía-saúde (Ciencias Morfoloxicas)

Convocatoria do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde (Ciencias Morfolóxicas), convocado por resolución reitoral do 01.10.2019.

Documentos asociados

Convocatoria segundo exercicio

  • Ficheiro: convocatoria segundo exercicio.pdf.pdf
  • Descrición: Convocatoria do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso na categoría de técnico de investigación, área bioloxía-saúde (Ciencias Morfolóxicas), convocado por resolución reitoral do 01.10.2019.
  • Pegada dixital: d9b9ff94c9fba208a58d6400d5b56cf516c39c2eeca72fec46b5a0467983862a (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Convocatorias de oposicións e concursos
  • Tema: Convocatorias PAS
  • Públicos obxectivos: persoal de administración e servizos laboral