Ir ao contido da p�xina

Taboleiro de anuncios

Relación de anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área económica

Anuncios de Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais, RR área económica publicados na sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir é unha relación parcial. Se non encontra o anuncio, empregue a opción de busca

A lista contén 7 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2

Nomeamento de membros da Mesa de Contratación

Nomear vogal suplente segunda con funcións correspondentes ao control económico orzamentario da Mesa de Contratación a Rosa Moure Vieiro. Publicado permanentemente a partir de 10/06/2024. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Nomeamento e cese de membros da Mesa de Contratación

Cese como secretaria suplente da Mesa de Contratación de María de los Ángeles Fresco Álvarez e cese como secretaria suplente segunda de Concepción Posse Arenas. Nomeamento como secretaria suplente da Mesa de Contratación de María Mercedes Fernández Gómez e nomeamento como secretaria suplente segunda de María Esther Varela Pazo. Publicado permanentemente a partir de 27/02/2024. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución pola que se actualizan os prezos das cafeterías e comedores universitarios

Resolución pola que se aproba a revisión da lista de prezos dos produtos básicos dos contratos de Servizos de cafetería e cafetería comedor de titularidade da Universidade de Santiago de Compostela. Publicado permanentemente a partir de 15/09/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

Resolución Reitoral

Resolución Reitoral pola que se regula o procedemento de declaración de equivalencia a nivel académico de doutor/a na Universidade de Santiago de Compostela Publicado permanentemente a partir de 21/01/2022. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.

RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE DECEMBRO DE 2020, DE PRÓRROGA DO ORZAMENTO

RESOLUCIÓN REITORAL DE 30 DE DECEMBRO DE 2020, DE PRÓRROGA DO ORZAMENTO PARA O EXERCICIO ECONÓMICO 2021 Publicado permanentemente a partir de 30/12/2020. Ver xustificante de publicación ou información completa sobre o anuncio.
A lista contén 7 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2