Ir ao contido da páxina

Resolución Reitoral 1/2021, pola que se delega a sinatura das providencias de constrinximento en materia de alumnado no xefe do Servizo de Xestión Académica

Resolución Reitoral pola que se delega a sinatura das providencias de constrinximento en materia de alumnado no xefe do Servizo de Xestión Académica

Documentos asociados

Delegación de sinatura

  • Ficheiro: delegacion sinatura xefe SXA.pdf
  • Descrición:
  • Pegada dixital: b254d9752e9c57f814026d6b19047885cdded0109e7c234c82628e003cdfb295 (SHA-256)
  • Idioma(s): galego
  • Acceso público

Información da publicación

Clasificación

  • Categoría: Resolucións de carácter xeral e instrucións de órganos unipersoais
  • Tema: RR área académica
  • Públicos obxectivos: todos