Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución da Xerencia 3/2020, Relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do persoal de administración e servizos, para o ano 2020

Instrución relativa ao calendario de festas, vacacións, permisos e horario do persoal de administración e servizos, para o ano 2020

Documentos asociados

Instrución 1/2020

Información da publicación

Clasificación