Conxunto de identidade do servizo

Taboleiro de anuncios

Instrución da Xerencia 1/2020, pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal laboral de administración e servizos que ten a categoría de condutor e para o persoal de actos oficiais

Instrución pola que se regula a dotación de vestiario profesional ao persoal laboral de administración e servizos que ten a categoría de condutor e para o persoal de actos oficiais

Documentos asociados

Instrución 3/2020

Información da publicación

Clasificación