Ir ao contido da páxina

Matrícula ordinaria de inicio de estudos

Formalización de matrícula ordinaria de inicio de estudos

Identificación

Código: PXA-03/0

Nome: Matrícula ordinaria de inicio de estudos.

Clasificación: Xestión académica, Matrícula, Ordinaria.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Aplicación de matrícula para alumnos de novo ingreso

FINALIDADE

Serve para que o estudante admitido para iniciar estudos na USC formalice a súa matrícula, a través da aplicación informática no caso de titulacións oficiais, ou ben presentando un formulario no suposto de títulos propios.

DESCRICIÓN

Unha vez admitido, o alumno pode efectuar a súa matrícula seguindo os pasos que lle marca o proceso automatizado dispoñible a través da ligazón de inicio deste procedemento.

No caso de estudantes admitidos en títulos propios, deberán presentar o formulario correspondente, dirixido á Sección de Posgrao e Terceiro Ciclo, xunto coa documentación necesaria en función do título, mediante os seguintes pasos:

1.- Descargar e cubrir o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento, en formato Word ou Open Office.

2.- Gardar o documento no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuitas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que convirta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher  os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

Documentación asociada ó procedemento