Ir ao contido da páxina

Solicitude de envío dun título

Solicitude de envío dun título universitario a un lugar distinto do predeterminado

Identificación

Código: PXA-05/3

Nome: Solicitude de envío dun título.

Clasificación: Xestión académica, Títulos académicos, Envío de títulos.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Este procedemento serve para que o alumnado poida solicitar a remisión do seu título á Dirección Provincial de Educación, Oficina de Educación ou Oficina Consular máis próxima á súa residencia. Tamén poderá solicitar o envío a unha Unidade de Xestión Académica situada en localidade distinta.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase mediante unha solicitude do interesado, que se poderá presentar seguindo os pasos que se describen a continuación:

1.- Descargar e cubrir o formulario de solicitude que se pode atopar entre os documentos asociados a este procedemento, en formato Word ou Open Office.

2.- Gardar o documento no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude o documento gardado previamente e realizar o rexistro.

Os servizos administrativos enviarán unha comunicación ao interesado ao seu domicilio cando se produza a remisión do título ao lugar indicado na solicitude, de entre os posibles.

Documentación asociada ó procedemento