Ir ao contido da páxina

Relación de procedementos de Xestión académica , Títulos académicos

Procedementos de Xestión académica , Títulos académicos que poden iniciarse desde a sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir son unha relación parcial. Se non encontra o procedemento, empregue a opción de busca.

A lista contén 5 elemento/s.

Solicitude de expedición de títulos

Solicitude de expedición do título universitario unha vez cumpridos os requisitos sinalados no plano de estudos

Instrucións e inicio do procedemento

Expedición de duplicados de títulos e diplomas

Expedición de duplicados de títulos e diplomas

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude de envío dun título

Solicitude de envío dun título universitario a un lugar distinto do predeterminado

Instrucións e inicio do procedemento

Equivalencia de títulos estranxeiros para acceso a máster e doutoramento

Solicitude de equivalencia de estudos estranxeiros para acceder a cursar estudos de Máster, Doutoramento ou títulos propios na USC

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude de homologación de títulos de Máster e Doutor

Solicitude de homologación de títulos de Máster e Doutor obtidos en sistemas educativos estranxeiros

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 5 elemento/s.