Ir ao contido da p�xina

Relación de procedementos

A lista contén 103 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 21

Resultados da busca

Solicitude de abstención do profesorado no procedemento de cualificación

Serve para que calquera profesor poida pedir a súa abstención no procedemento de cualificación do alumnado.

Instrucións e inicio do procedemento

Concurso Público de méritos, para a contratación de persoal que especificamente colabore en actividades e proxectos de investigación

Concurso Público de méritos, para a contratación de persoal que especificamente colabore en actividades e proxectos de investigación

Instrucións e inicio do procedemento

Dereito de acceso á información pública

Serve para que os cidadáns poidan solicitar aquela información pública a que teñen dereito de acordo co artigo 12 e 13 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Instrucións e inicio do procedemento

Denuncia recollida no Protocolo de prevención do acoso sexual

Solicitude de incoación do procedemento de actuación regulado no capítulo III do Protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso sexual e o acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidade de xénero da USC

Instrucións e inicio do procedemento

Presentación solicitudes de excepcionalidade

Este procedemento serve para dar cumprimento do establecido no art. 2.4 do Regulamento de creación, modificación e supresión de departamentos da USC.

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 103 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 21