Saltar ao contido principal
Inicio » Sede electrónica » Servizos xerais » Catálogo de procedementos

Relación de procedementos

A lista contén 60 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 12

Resultados da busca

Solicitude de abstención do profesorado no procedemento de cualificación

Serve para que calquera profesor poida pedir a súa abstención no procedemento de cualificación do alumnado.

Instrucións e inicio do procedemento

Dereito de acceso á información pública

Serve para que os cidadáns poidan solicitar aquela información pública a que teñen dereito de acordo co artigo 12 e 13 da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Instrucións e inicio do procedemento

Presentación solicitudes de excepcionalidade

Este procedemento serve para dar cumprimento do establecido no art. 2.4 do Regulamento de creación, modificación e supresión de departamentos da USC.

Instrucións e inicio do procedemento

Presentación solicitudes de creación, modificación e supresión de Departamentos

Este procedemento serve para dar cumprimento ao establecido no artigo 15 do Regulamento de creación, modificación e supresión de departamentos da USC.

Instrucións e inicio do procedemento

Solicitude de revisión de Regulamentos para aprobación polo Consello de Goberno

Este procedemento serve para que centros e departamentos obteñan informe de legalidade dos regulamentos que deban someter a aprobación do Consello de Goberno.

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 60 elemento/s. Ir á páx. 1 , páx. 2 ... , páx. 12