Ir ao contido da p�xina

Presentación solicitudes de excepcionalidade

Este procedemento serve para dar cumprimento do establecido no art. 2.4 do Regulamento de creación, modificación e supresión de departamentos da USC.

Identificación

Código: OI-01/1

Nome: Presentación solicitudes de excepcionalidade.

Clasificación: Organización interna, Reorganización de departamentos, Solicitudes de excepcionalidade.

Inicio e instrucións

FINALIDADE

Este procedemento serve para dar cumprimento do establecido no art. 2.4 do Regulamento de creación, modificación e supresión de departamentos da USC, e que os departamentos nos que concorran as circunstancias de ter entre 15 e 19 profesores/as con dedicación a tempo completo e vinculación permanente fixados nos Estatutos da USC podan presentar as solicitudes de excepcionalidade, co obxecto de manterse na situación vixente.

O escrito de presentación de solicitude estará asinado polo director de departamento que solicita a excepcionalidade.

Na solicitude, ademais dos datos identificativos do departamento, deberanse cumprimentar os seguintes extremos:

-Motivos polos que solicitan a condición de excepcionalidade,  tendo como criterio a agrupación coherente das áreas, a súa evolución a curto e medio prazo, así como outras circunstancias académicas que concorran.

As solicitudes presentadas non poderán ser modificadas a través deste procedemento unha vez rematado o prazo de solicitude.

O prazo será o establecido mediante Instrución da Vicerreitoria de Organización Académica e PDI.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase cunha solicitude que realiza a dirección do departamento a través do formulario correspondente, debendo seguir os pasos que se relatan a continuación:

1.- Descargar e encher o formulario de solicitude que se atopa entre os documentos asociados a este procedemento.

2.- Gardar o formulario no propio computador.

3.- Para este paso, é preciso dispoñer dun programa de conversión de documentos a formato PDF, (existen numerosas versións gratuítas accesibles en internet). Deberá premer en "Arquivo", a continuación en  "Gardar como" e seleccionar o formato PDF, ou ben, premer en "Imprimir" e seleccionar como impresora calquera que converta o documento nese formato.

4.- Ir, dentro do apartado “Servizos persoais” da sede, á opción “Rexistro electrónico” e, despois de encher os datos que se solicitan, xuntar á solicitude os documentos gardados previamente e realizar o rexistro.

A presentación desta solicitude require sinatura electrónica con certificado dixital.

Documentación asociada ó procedemento