Ir ao contido da páxina

Expedición da acreditación do recoñecemento de créditos por actividades físico deportivas

Expedición da acreditación do recoñecemento de créditos por actividades físico deportivas

Identificación

Código: PXA-09/2

Nome: Expedición da acreditación do recoñecemento de créditos por actividades físico deportivas.

Clasificación: Xestión académica, Expedientes académicos, Recoñecemento de actividades.

Inicio e instrucións

Enderezo de inicio: Solicitude no Servizo de Deportes

FINALIDADE

Expedir a acreditación das actividades físico deportivas practicadas polas persoas interesadas en solicitar a súa incorporación ao expediente académico.

DESCRICIÓN

O procedemento iníciase cunha solicitude que se realiza telemáticamente a travésdo “Enderezo de inicio” e seguindo os pasos que se van indicando nas sucesivas pantallas.

O Servizo de Deportes da USC verificará que a acreditación solicitada se axuste á normativa, en función do cal xestionaran a resolución, favorable ou non, que será notificada á persoa interesada.

O alumnado, en caso de querer incluír os créditos recoñecidos no seu expediente, deberá solicitarllo á Unidade de Xestión Académica correspondente achegando a devandita acreditación.

Documentación asociada ó procedemento