Ir ao contido da p�xina

Relación de procedementos de Xestión académica , Expedientes académicos

Procedementos de Xestión académica , Expedientes académicos que poden iniciarse desde a sede electrónica. As relacións que se presentan a seguir son unha relación parcial. Se non encontra o procedemento, empregue a opción de busca.

A lista contén 10 elemento/s.

Certificacións e Acreditacións

Certificacións e Acreditacións

Instrucións e inicio do procedemento

Adaptación de estudos cursados

Solicitude de adaptación de estudos cursados para a mesma titulación oficial

Instrucións e inicio do procedemento

Imputación de actividades de libre elección

Imputación ao expediente académico de actividades de libre elección por parte do estudante

Instrucións e inicio do procedemento

Transferencia de créditos académicos

Transferencia de créditos académicos obtidos con anterioridade para imputación ao expediente sen formar parte dos créditos computables para a obtención do título oficial

Instrucións e inicio do procedemento

Renuncia a convocatorias de exame

Solicitude de renuncia a convocatorias de exame

Instrucións e inicio do procedemento

Cambio de carácter de materias

Solicitude de cambio de carácter de materias para a imputación no expediente académico

Instrucións e inicio do procedemento

Corrección de datos académicos do estudante

Solicitude de corrección de datos académicos que o estudante considera erróneos

Instrucións e inicio do procedemento

Modificación de datos persoais no expediente

Modificación de datos persoais do estudante no seu expediente académico

Instrucións e inicio do procedemento

Traslado dun expediente da USC a outra universidade española

Solicitude de traslado do expediente a outras universidades, tanto para iniciar como para continuar estudos

Instrucións e inicio do procedemento

Expedición da acreditación do recoñecemento de créditos por actividades físico deportivas

Expedición da acreditación do recoñecemento de créditos por actividades físico deportivas

Instrucións e inicio do procedemento
A lista contén 10 elemento/s.